VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: HH1A – Linh Đàm, Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Lô 1 M6 KDT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0906-197-668

Email: ducnguyen.express@gmail.com